Ads Top

Báo Thanh Tra: Tăng cường kiểm tra nguồn nước sinh hoạt

Trước sự cố nghiêm trọng về cấp nước sinh hoạt tại TP Hà Nội, để thực hiện cấp nước an toàn cho nhân dân, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo an toàn về chất lượng nguồn nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tang-cuong-kiem-tra-nguon-nuoc-sinh-hoat_t114c1159n155710

Theo con số thống kê của UBND tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 nhà máy, trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt sông Cầu; 13 nhà máy, trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt sông Đuống; 4 nhà máy, trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt sông Thái Bình và 2 trạm cấp nước sử dụng nguồn nước mặt sông Bùi và sông Guột.

Hiện nay, một số nhà máy đang khai thác, sử dụng còn dư thừa công suất so với thiết kế. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn có khu vực chưa đáp ứng được nhu cầu do thiếu hụt nguồn nước cung cấp; việc đấu nối lắp đặt đồng hồ và sử dụng nước máy tại một số khu vực dân cư còn rất hạn chế.

Trước tình hình sự cố về cấp nước sinh hoạt tại TP Hà Nội, để thực hiện cấp nước an toàn cho nhân dân, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, các đơn vị hoạt động cấp nước và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố… tập trung phối hợp chặt chẽ để thực hiện cấp nước sinh hoạt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước mặt các sông tại các hồ chứa nước, đảm bảo an toàn về chất lượng nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước; thực hiện nghiêm công tác kiểm nghiệm (nội kiểm) đảm bảo đúng quy định…

Hải Hà

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Bắc Ninh, Hồ chứa nước, Cấp nước, Sông Bùi, Sông Đuống, Nước máy, Nguồn nước, Sông Thái Bình, Sông Cầu, Tp Hà Nội, Đấu nối, Kiểm nghiệm, Dư thừa, Nhà máy, Trước tình hình, Sinh hoạt, Kiểm, Thiếu hụt, Phối hợp chặt chẽ, Nghiêm

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.