Ads Top

Báo Đồng Nai: Nâng chất công tác tham mưu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: 'Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201910/ky-niem-89-nam-ngay-truyen-thong-van-phong-cap-uy-18-10-1930-18-10-2019-nang-chat-cong-tac-tham-muu-2969236/

Một cuộc họp của cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: N.Hà

Thấm nhuần lời Bác dạy, thời gian qua đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, phát huy tốt truyền thống, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại… trên địa bàn.

* Đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ

Tại Đồng Nai, Văn phòng Tỉnh ủy chính thức được thành lập năm 1976 nhưng tiền thân của văn phòng hình thành từ năm 1937 khi Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa ra đời và gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Tiếp nối truyền thống đó, các thế hệ văn phòng cấp ủy trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu quan trọng của tỉnh.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy, yếu tố quan trọng để cán bộ văn phòng cấp ủy trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao đó là luôn đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn, áp lực của nhiệm vụ được giao.

Đã 41 năm làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Tài, Trưởng phòng Hành chính quản trị chia sẻ, thuận lợi cơ bản nhất của đội ngũ cán bộ nơi đây là luôn được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, động viên về mọi mặt để anh chị em nỗ lực vượt qua những khó khăn, áp lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Cường cho hay, đội ngũ cán bộ văn phòng được đào tạo bài bản, nhiều đồng chí trưởng thành từ cơ sở nên cùng với những kiến thức, kinh nghiệm đã có tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các chủ trương, chính sách sớm, chắc chắn, hiểu sâu để tham mưu có hiệu quả.

Cũng theo anh Cường, đội ngũ cán bộ văn phòng hiện nay khá trẻ, năng động, nhiệt huyết, ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ, lại được các thế hệ đi trước rèn luyện, kèm cặp nên nhanh trưởng thành. Nhờ đó, cán bộ trong phòng đều phát huy tốt phương châm “trách nhiệm, chủ động, kịp thời, chất lượng” tham mưu có hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh.

Ở các huyện ủy, thành ủy, đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy cũng có những khó khăn, áp lực song tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt khó luôn được các cán bộ văn phòng cấp ủy phát huy để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Chánh Văn phòng Thành ủy Biên Hòa nhìn nhận, khó khăn chung thì cán bộ văn phòng nơi nào cũng có, nhất là văn phòng cấp ủy luôn áp lực, công việc nhiều, phải hiểu mọi nội dung công việc để tham mưu chính xác, hiệu quả. “Chính trong khó khăn đó, cán bộ Văn phòng Thành ủy Biên Hòa luôn giữ vững mối đoàn kết, tham mưu có hiệu quả để lãnh đạo Thành ủy có những quyết sách đúng đắn” - ông Kiệt cho biết.

Theo ông Kiệt, trong 9 tháng của năm 2019, Văn phòng Thành ủy Biên Hòa phối hợp với các ban Đảng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức nhiều nhiệm vụ quan trọng như tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng nhiều văn bản, chỉ đạo khác của cấp trên...

Chị Phạm Thị Hường, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Cẩm Mỹ tâm sự: “Chỉ khi nào các cuộc họp của Huyện ủy, các văn bản được triển khai đầy đủ, các đoàn kiểm tra, làm việc của cấp trên xuống đánh giá tốt... chúng tôi mới thực sự yên lòng”.

* Đổi mới nâng chất tham mưu

Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU xây dựng và thực hiện chương trình toàn khóa (2015-2020); thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tham mưu cho Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đạt hiệu quả.

Đồng thời, tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; làm tốt vai trò đầu mối phối hợp, điều hòa các chương trình công tác hằng tuần của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp hiệu quả với các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban ngành liên quan để xây dựng chương trình công tác hằng tuần của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời các công việc hằng ngày…

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, để đáp ứng nhiệm vụ chính trị ngày càng cao trong giai đoạn mới, tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tận tụy, đoàn kết, chủ động sáng tạo, đổi mới để vượt qua những khó khăn, thách thức. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ tốt nhất cho cấp ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU lãnh đạo hiệu quả các chương trình, quy chế làm việc đã được xác định.

Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban TVTU điều hành chặt chẽ các hoạt động của Đảng bộ theo quy chế và chương trình công tác năm 2019-2020, nhất là tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, những nhiệm vụ trong Nghị quyết năm 2019 và 2020.

Công tác tham mưu hiệu quả của Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần để đến nay những công việc đề ra cho chương trình toàn khóa (2015-2020) đã thực hiện xong; cùng với đó, gần 90% công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng những nội dung trong chương trình hằng tháng, hằng quý của Ban TVTU đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tham mưu cho Ban TVTU chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và các kết luận về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời rà soát các nội dung tham mưu cho Ban TVTU chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho thành công của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhận xét, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu có hiệu quả cho Thường trực, Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trước yêu cầu mới, mỗi cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Nguyệt Hà

Tìm kiếm:✨

  • Ban TVTU, Chỉ thị 35-CT/TW, Hồ Thanh Sơn, Tỉnh ủy, Trần Tuấn Kiệt, Nhân viên văn phòng, Ban thường vụ, Phạm Thị Hường, Tham mưu, Cấp ủy, Tận tụy, Huyện ủy, Nắm tình hình, Đảng bộ, Nguyễn Thành Tài, Đại hội XIII, Nguyễn Thị Thu Vân, Sinh thời, Vượt khó, Thành ủy

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.