Ads Top

Cần bán Đồng hồ mất 1 bên dây, hỏng mặt Đã sử dụng 1.900.000 đ


Đồng hồ mất 1 bên dây, hỏng mặt Giá:1.900.000 đ
Đồng hồ nam automatic mất 1 bên dây, hỏng mặt hôm trước rơi cái chốt 1 bên dây nên rơi mât không tìm thấy bán cho ai về sửa dùng, mặt bong chóc chạy tốt giữ giờ lâu

Thông tin liên hệ:
Người Bán: Minh Trường
Điện thoại liên hệ: 0869660784
Xem Video Đánh Giá/Review: Đồng hồ Đồng hồ mất 1 bên dây, hỏng mặt

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.